ΘΕΡΑΠΕΙΑ SHOCKWAVE ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ SHOCKWAVE ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πρόκειται για μια μη χειρουργική, επεμβατική μέθοδο θεραπείας η οποία βασίζεται στα εξωσωματικά ωστικά κύματα και πραγματοποιείται ακριβώς πάνω στο πάσχον σημείο του σώματος. Κατά τον τρόπο λειτουργίας του shockwave, ο συμπιεσμένος αέρας επιταχύνει ένα βλήμα με υψηλή κινητική ενέργεια το οποίο χτυπά το έμβολο – εφαρμογέα, ο οποίος έχει με τη σειρά του τοποθετηθεί στην επιφάνεια του δέρματος ακριβώς πάνω απο το επώδυνο σημείο του σώματος π.χ επασβέστωση υπερακανθίου μυός του ώμου. Έτσι, η μηχανική ενέργεια που παράγεται μετατρέπεται σε υψηλή κινητική ενέργεια εισχωρώντας εν τω βάθει μέσω των μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αύξηση της αιματικής ροής, βελτίωση της αίσθησης του πόνου στην πάσχουσα περιοχή με την απελευθέρωση ενδορφινών και την υπερδιέγερση των νευρικών ινών, ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών των κυττάρων και τέλος, μείωση της φλεγμονής μέσω της αναχαίτισης του ενζύμου COX II.

Shockwave

  • Ενδείξεις χρησιμοποίησης κρουστικού υπερήχου
  • ΠΟΝΟΣ στην πτέρνα (πελματιαία απονευρωσίτιδα)
  • ΠΟΝΟΣ στον ώμο (πέταλο στροφέων)
  • ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ τενοντίτιδα
  • Επικονδυλίτιδα (tennis elbow)
  • Σύνδρομο κορυφής της επιγονατίδας (Jumpers knee)
  • Σύνδρομο άκρου κνήμης
  • Τενοντίτιδα αχίλλειου
  • Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας
  • Triger points