Φυσικοθεραπεία στην Σαλαμίνα για ώμο

Φυσικοθεραπεία στην Σαλαμίνα

ΩΜΟΣ

-ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
-ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ
-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ
-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΛΟΥ
-ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ
-ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
-ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ
-ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
-ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ