ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Εφαρμογή όλων των βασικών αρχών της φυσικοθεραπείας με τα βασικά μηχανήματα φυσικοθεραπείας
(τενς υπέρηχα, λέιζερ , διαθερμίες, κινησοθεραπεία, παγοθεραπεία, χειρομαλάξεις, δινόλουτρα, παραφινόλουτρα)
για την αντιμετώπιση μυοσκελικών προβλημάτων.