Φυσικοθεραπεία στην Σαλαμίνα για άκρα χέρια

Φυσικοθεραπεία στην Σαλαμίνα

ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

• ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΕΣ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
• ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ
• ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ
• ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ
• ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΕΣ
• ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
• ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
• ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ